ZASADY KORZYSTANIA

Serwis informacyjny dla samorządu terytorialnego "www.wiedzasamorzadu.pl" oraz jego poszczególne elementy podlegają ochronie przewidzianej przez prawo autorskie i prawa pokrewne.

§ 1


Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do poszczególnych tekstów, grafiki i zdjęć zastrzeżone są na rzecz Wydawcy i Autorów zamieszczających je na stronie Serwisu. Ochrona praw odbywa się, w szczególności na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz innych norm prawnych, mających zastosowanie w tym przedmiocie.

§ 2


Użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z Serwisu oraz z jego poszczególnych elementów w celu wykorzystania zawartych w nim informacji prawnych do rozwiązywania problemów i stosowania prawa w praktyce - w urzędach, w których pracują. Użytkownicy Serwisu mają prawo zastosowania przedstawianych w Serwisie danych i informacji w wydawanych decyzjach, zawieranych porozumieniach i umowach lub podejmowanych uchwałach, czy zarządzeniach, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3


Korzystanie z materiałów tekstowych Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników żadnych praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Zabronione jest, dokonane w celach komercyjnych (zarobkowych), kopiowanie, modyfikowanie, transmitowanie elektronicznie, drukowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, tekstów lub fragmentów tekstów zamieszczonych w Serwisie.

§ 4


Korzystanie z materiałów Serwisu w innych celach, niż określone w § 2, wymaga uprzedniej zgody Wydawcy. Naruszenie praw Wydawcy lub Autorów do zamieszczonych w Serwisie tekstów będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w odrębnych przepisach prawa.

§ 5


Zasady korzystania z Serwisu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Serwisu. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zasad.