POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Stypendia szkolne

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - OBOWIAZUJĄCA OD 1 CZERWCA 2017 R.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), które wprowadziły obszerną nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wielu ustaw materialnego prawa administracyjnego.

Pobierz (doc)20.07.2017