POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Stypendia motywacyjne

Akty normatywne

Pobierz (doc)

Charakterystyka stypendiów motywacyjnych

Stypendia motywacyjne przyznawane są w celu zdopingowania uczniów do osiągania coraz lepszych wyników w nauce i sporcie oraz stanowią formę wyróżnienia uczniów, którzy są uzdolnieni i talentów nie marnują.

Pobierz (doc)