PUBLIKACJE I SZKOLENIA

Pomoc materialna dla uczniów

Portal "wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
- ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Zakres szkolenia:

  1. ZMIANY: KRYTERIUM DOCHODOWEGO, DOCHODU Z ROLNICTWA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ POMOCY - ZASADY ZASTOSOWANIA TYCH  ZMIAN W PRAKTYCE.
  2. ZMIANA ZASAD FINANSOWANIA DOTACJĄ  STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH  -  NOWY  SPOSÓB  OBLICZANIA  WKŁADU  WŁASNEGO  GMINY.
  3. RODO - OBOWIĄZKI ORGANÓW PRZYZNAJĄCYCH ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW I RODZICÓW.
  4. ZASADY I PROCEDURA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW.

Pobierz (doc)30.07.2018