PUBLIKACJE I SZKOLENIA

Pomoc publiczna

Portal "wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

 

Temat szkolenia:

POMOC PUBLICZNA UDZIELANA
PRZEZ GMINY W 2018 ROKU -
- PLANOWANE ZMIANY

Adresaci szkolenia:

  1. Skarbnicy i sekretarze miast i gmin,
  2. Pracownicy urzędów miast i gmin – zajmujący się udzielaniem pomocy publicznej, w zakresie:
  3. wymiaru podatków lokalnych i udzielania ulg podatkowych,
  4. zwrotu podatku akcyzowego rolnikom,
  5. ulg w zapłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetów gmin.

Pobierz (doc)26.03.2018