PUBLIKACJE I SZKOLENIA

Podatki i opłaty lokalne

 

"Wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia:

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ROLNIKOM W 2019 ROKU
- AKTUALNE ZMIANY: WPROWADZONE I PLANOWANE

Zakres szkolenia:

  1. ZASADY USTALANIA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE PALIWA ROLNICZEGO  -  ZMIANY OD 2019 ROKU.

  2. POSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI I PROCEDURA ADMINISTRACYJNA, STOSOWANA PRZY WYDAWANIU DECYZJI -  ZMIANY OD 2019 ROKU.

  3. ZASADY DOCHODZENIA OD ROLNIKÓW NIENALEŻNIE POBRANEGO ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO.

  4. UZYSKIWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI NA FINANSOWANIE ZWROTU ORAZ  SPRAWOZDANIA  Z  REALIZACJI  WYPŁAT  PRODUCENTOM  ROLNYM.

Pobierz (doc)19.12.2018