PUBLIKACJE I SZKOLENIA

Gospodarowanie odpadami

Portal "wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

 

Temat szkolenia:

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I ZA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Zakres szkolenia:

  1. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - W RAMACH GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI;
  2. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I GMIN W ZAKRESIE POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH I ODPADÓW POZA SYSTEMEM - OPŁATY Z TYCH TYTUŁÓW;
  3. UDZIELANIE ULG W POWYŻSZYCH OPŁATACH.

Pobierz (doc)04.06.2018

 

Portal "wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

 

Temat szkolenia:

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDOWYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Zakres szkolenia:

  1. RODZAJE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH, PODLEGAJĄCYCH EGZEKUCJI SPOSOBY ICH POWSTAWANIA;
  2. OBOWIĄZKOWE I FAKULTATYWNE CZYNNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH (WIERZYCIELI), WYKONYWANE  PRZED WSZCZĘCIEM EGZEKUCJI;
  3. DZIAŁANIA ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH ZMIERZAJĄCE DO WSZCZĘCIA DOKONANIA EGZEKUCJI;
  4. CZYNNOŚCI ORGANÓW WYKONYWANE W TRAKCIE TRWANIA EGZEKUCJI - W RAZIE ZMIANY LUB WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA.

Pobierz (doc)04.06.2018