PUBLIKACJE I SZKOLENIA

Dotacje

"Wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia:

DOTACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK
- NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ

Zakres szkolenia:

  1. OMÓWIENIE NOWYCH WZORÓW  OFERT,  UMÓW  I  SPRAWOZDAŃ - OBOWIĄZUJĄCYCH  NA  2019 ROK;
  2. ROZLICZANIE  WYKONANIA  ZADAŃ  I  WYKORZYSTANIA  DOTACJI  ZA  2018  ROK;
  3. ZASADY I PROCEDURA UDZELANIA DOTACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK;
  4. NOWE ZASADY DZIAŁANIA I FINANSOWANIA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH -OMÓWIENIE USTAWY Z 4.10.2018 R.

Pobierz (doc)16.10.2018