PUBLIKACJE I SZKOLENIA

Dotacje

Portal "wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

 

Temat szkolenia:

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH
W 2018 ROKU

Zakres szkolenia:

  1. NOWE ZASADY OBLICZANIA I ZAKRES WYDATKÓW NA KSZTAŁCENIE SPECJALNE  W  BUDŻETACH JEST,  POKRYWANYCH  Z  SUBWENCJI OŚWIATOWEJ;
  2. ZMIANA CHARAKTERU OPŁAT ZA PRZEDSZKOLA (NA PUBLICZNO-PRAWNY) ORAZ JEJ SKUTKI W USTALANIU I POBIERANIU OPŁAT;
  3. ZASADY OBLICZANIA AKTUALIZACJI WYSOKOŚCI DOTACJI OŚWIATOWYCH
    - DOKONYWANEJ W KWIETNIU 2018 R.;
  4. ROZLICZANIE KOSZTÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO MIĘDZY GMINAMI.

Pobierz (doc)26.03.2018