O NAS


Serwis informacyjny: "wiedza samorządu" jest bezpłatnym portalem internetowym zawierającym informacje prawne z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego. Skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, jego jednostek organizacyjnych i podmiotów dotowanych przez samorząd. Składa się głównie z działów obejmujących tematykę ustroju i finansowania jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w tym oświatowych. Teksty Serwisu zawierają charakterystykę ogólną zagadnień składających się na poszczególne działy oraz krótkie ważne, informacje - niejednokrotnie rozwiązujące pilne problemy prawne pracowników samorządowych .

W celu wymiany poglądów i wyrażania opinii przez Użytkowników Serwisu, przewidziano na jego stronie – FORUM - jak również istnieje możliwość zgłaszania zagadnień, które zdaniem Użytkowników, powinny być zamieszczone ma stronie.
W dziale PUBLIKACJE I SZKOLENIA znajdą Państwo informacje o artykułach i szerszych opracowaniach (poradnikach) Autorów Serwisu oraz dane wydawnictw, w których można je nabyć. Ponadto zamieszczane tam będą zapowiedzi przeprowadzanych szkoleń.

Autorami tekstów i informacji są doświadczeni pracownicy (członkowie kolegiów) regionalnych izb obrachunkowych i pracownicy urzędów wojewódzkich - zajmujący się nadzorem i kontrolą samorządu terytorialnego. Prezentowane w Serwisie poglądy są indywidualnymi opiniami Autorów i nie należy ich traktować jako oficjalnych stanowisk regionalnych izb obrachunkowych, czy urzędów wojewódzkich. Autorzy portalu zwracają się z prośbą do Odbiorców o ewentualne uwagi i propozycje mające na celu usprawnienie jego pracy i podniesienie jakości merytorycznej przekazywanych informacji.

Wydawcą Serwisu "wiedza samorządu" jest Piotr Ciszewski - członek Kolegium RIO w Lublinie.