GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Egzekucja opłat

Akty normatywne

Pobierz (doc)10.08.2015

Ustawowe zasady egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami

Organ podatkowy zajmujący się w gminie egzekucją administracyjną podatków i opłat musi mieć na uwadze zmienione ogólne reguły egzekucyjne wprowadzone z dniem 21 listopada 2013 r. do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na mocy art. 111 z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1289).

Pobierz (doc)10.08.2015