NADZÓR NAD SAMORZĄDEM

Nadzór RIO

Akty normatywne

Pobierz (doc)

Uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego podlegające nadzorowi regionalnych izb obrachunkowych

Zgodnie z art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi jedynie z punktu widzenia legalności (ust. 1).

Pobierz (doc)