AKTUALNOŚCI

POŻYTEK PUBLICZNY - WAŻNE ZMIANY NA 2019 ROK

Informujemy, że ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1813) wprowadziła istotne zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej Komentarze 16.10.2018

ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI OD 1 WRZEŚNIA 2018 R. ORAZ INNE ZMIANY W FINANSOWANIU PRYWATNEJ OŚWIATY

Informujemy, że zmiana wprowadzona przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych do ustawy z dnia 26 stycznia 1982  r. Karta Nauczyciela (KN), polegająca na dodaniu  art. 10a z dniem 1 września 2018 r. będzie jednak mieć miejsce - ustawodawca nie wycofał się z tej nowelizacji. Polega ona na obowiązku zatrudniania wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar czasu pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach oświatowych - prowadzonych przez osoby prawne inne niż samorząd terytorialny i osoby fizyczne - na podstawie umowy o pracę.

Więcej Komentarze 06.08.2018