DOTACJE

Pożytek Publiczny

POŻYTEK PUBLICZNY - NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ NA 2017 ROK

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2016 r., pod pozycją 1300 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenie weszło w życie 3 września 2016 r. Wprowadza ono nowe wzory ofert i ramowych umów oraz wzory sprawozdań z wykonania pożytku publicznego, które mają zastosowanie do konkursów przeprowadzanych na 2017 rok i realizacji zadań pożytku publicznego wykonywanych począwszy od roku 2017. Rozliczenie zadań pożytku publicznego realizowanych w 2016 roku powinno nastąpić na starych drukach sprawozdań.

Pobierz (doc)18.10.2016

FINASOWANIE SPORTU - BEZ KONKURSU Z POŻYTKU PUBLICZNEGO

Informujemy, że nowelizacja ustawy o sporcie, m.in. daje samorządom formalno-prawną możliwość uproszczonego udzielania dotacji dla klubów sportowych na podstawie uchwały organu stanowiącego j.s.t. - z pominięciem konkursu ofert. Nowelizacja została dokonana na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1321) - obowiązuje od 22 września 2015 r.

Pobierz (doc)03.11.2015

Zmiany w zakresie pożytku publicznego

Informujemy, że we wrześniu i październiku 2015 r. opublikowano kilka ustaw, dokonujących wielu zmian w dziedzinie pożytku publicznego:
1. W Dzienniku Ustaw z 9 września 2015 r. pod pozycją 1339 ukazała się ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, wprowadzająca zmiany w ustawie o pożytku publicznym z dniem 9 listopada 2015 r.

Pobierz (doc)14.10.2015