DOTACJE

Pożytek Publiczny

 

POŻYTEK PUBLICZNY - WAŻNE ZMIANY NA 2019 ROK

Informujemy, że ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1813) wprowadziła istotne zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz (doc)16.10.2018

 

FINASOWANIE SPORTU - BEZ KONKURSU Z POŻYTKU PUBLICZNEGO

Informujemy, że nowelizacja ustawy o sporcie, m.in. daje samorządom formalno-prawną możliwość uproszczonego udzielania dotacji dla klubów sportowych na podstawie uchwały organu stanowiącego j.s.t. - z pominięciem konkursu ofert. Nowelizacja została dokonana na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1321) - obowiązuje od 22 września 2015 r.

Pobierz (doc)03.11.2015

Zmiany w zakresie pożytku publicznego

Informujemy, że we wrześniu i październiku 2015 r. opublikowano kilka ustaw, dokonujących wielu zmian w dziedzinie pożytku publicznego:
1. W Dzienniku Ustaw z 9 września 2015 r. pod pozycją 1339 ukazała się ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, wprowadzająca zmiany w ustawie o pożytku publicznym z dniem 9 listopada 2015 r.

Pobierz (doc)14.10.2015