DOTACJE

Dotacje oświatowe

Obowiązek podjęcia nowej uchwały w sprawie dotacji oświatowych

Przypominamy, że z dniem 31 marca 2015 roku, na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) zmieniła się treść przepisów delegacyjnych w ustawie o systemie oświaty do podjęcia uchwały dotacyjnej (art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4)

Pobierz (doc) 30.10.2015