DOTACJE

Dotacje oświatowe

DOTACJE OŚWIATOWE - ZASADNICZE ZMIANY

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2016 r., z dnia 11 lipca 2016 r., pod pozycją 1010 została opublikowana ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca liczne zmiany w zakresie dotacji oświatowych udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego prywatnym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym. Zasadnicza nowelizacja systemu oświaty dotyczy sposobu obliczania dotacji, dokonywanego przez samorządy, ale są też zmiany w zakresie wykorzystania dotacji przez dotowane jednostki oświatowe.

Pobierz (doc) 08.08.2016