DOTACJE

Dotacje oświatowe

AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI OŚWIATOWYCH

Informujemy, że na mocy art. 78c ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego, posiadające na swoim terenie prywatne jednostki oświatowe, są obowiązane do dokonania aktualizacji podstawowych kwot dotacji oświatowych na 2017 rok dla tych jednostek. Powinno to nastąpić w październiku br.

Pobierz (doc) 31.08.2017

 

PREZENTACJA ZE SZKOLENIA - ZASADNICZE ZMIANY OBLICZANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH OD 2017 ROKU.

Pobierz (ppt)30.01.2017

 

ZASADNICZE ZMIANY OBLICZANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH - OBOWIĄZUJACE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o systemie oświaty w zakresie dotacji oświatowych dla prywatnych jednostek oświatowych. Wprowadza je ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), zawierająca zasadnicze zmiany sposobu obliczania dotacji, dokonywanego przez samorządy, ale są też zmiany w wykorzystaniu dotacji przez dotowane jednostki oświatowe.

Pobierz (doc)02.01.2017