DOTACJE

Dotacje oświatowe

ZASADNICZE ZMIANY OBLICZANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH - OBOWIĄZUJACE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o systemie oświaty w zakresie dotacji oświatowych dla prywatnych jednostek oświatowych. Wprowadza je ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), zawierająca zasadnicze zmiany sposobu obliczania dotacji, dokonywanego przez samorządy, ale są też zmiany w wykorzystaniu dotacji przez dotowane jednostki oświatowe.

Pobierz (doc) 02.01.2017