AKTUALNOŚCI

 

 

ZASADNICZE ZMIANY OBLICZANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH - OBOWIĄZUJACE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o systemie oświaty w zakresie dotacji oświatowych dla prywatnych jednostek oświatowych. Wprowadza je ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), zawierająca zasadnicze zmiany sposobu obliczania dotacji, dokonywanego przez samorządy, ale są też zmiany w wykorzystaniu dotacji przez dotowane jednostki oświatowe.

Więcej Komentarze 02.01.2017

POŻYTEK PUBLICZNY - NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ NA 2017 ROK

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2016 r., pod pozycją 1300 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenie weszło w życie 3 września 2016 r. Wprowadza ono nowe wzory ofert i ramowych umów oraz wzory sprawozdań z wykonania pożytku publicznego, które mają zastosowanie do konkursów przeprowadzanych na 2017 rok i realizacji zadań pożytku publicznego wykonywanych począwszy od roku 2017. Rozliczenie zadań pożytku publicznego realizowanych w 2016 roku powinno nastąpić na starych drukach sprawozdań.

Więcej Komentarze 18.10.2016