AKTUALNOŚCI

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - WAŻNE ZMIANY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 13 lipca 2018 r. pod pozycją 1358 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie weryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie zawiera nowe - obowiązujące od 1 października 2018 r. wielkości kwotowe stosowane nie tylko w pomocy społecznej, ale również w pomocy materialnej dla uczniów.

Więcej Więcej Więcej Komentarze 30.07.2018

ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI OD 1 WRZEŚNIA 2018 R. ORAZ INNE ZMIANY W FINANSOWANIU PRYWATNEJ OŚWIATY

Informujemy, że zmiana wprowadzona przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych do ustawy z dnia 26 stycznia 1982  r. Karta Nauczyciela (KN), polegająca na dodaniu  art. 10a z dniem 1 września 2018 r. będzie jednak mieć miejsce - ustawodawca nie wycofał się z tej nowelizacji. Polega ona na obowiązku zatrudniania wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar czasu pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach oświatowych - prowadzonych przez osoby prawne inne niż samorząd terytorialny i osoby fizyczne - na podstawie umowy o pracę.

Więcej Komentarze 06.08.2018

"Wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia:

ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI, RODO
I DOTACJA NA KSZTAŁCENIE SPECJALNE - W PRYWATNEJ OŚWIACIE

Zakres szkolenia:

  1. ZASADY ZATRUDNIANIA I WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ORAZ DYREKTORÓW W PRYWATNYCH PODMIOTACH OŚWIATOWYCH - ZMIANA OD 1.09.2018 R.
  2. ZAKRES ZASTOSOWANIA KARTY NAUCZYCIELA W PRYWATNEJ OŚWIACIE - ZMIANY OD 1.09.2018 R.
  3. ZASTOSOWANIE RODO W PROCESIE POBIERANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH - OD 25.05.2018 R.
  4. ZASADY WYKORZYSTANIA DOTACJI NA KSZTAŁCENIE SPECJALNE - OBOWIĄZUJE OD 1.01.2019 R.
  5. PLANOWANE (NOWE) ZMIANY W DOTACJACH OŚWIATOWYCH I PRAWIE OŚWIATOWYM - OD 2019 R.

Więcej Komentarze 06.08.2018

Portal "wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia:

UCHWALANIE PODATKÓW LOKALNYCH NA 2019 ROK
- NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW PODATKOWYCH

Zakres szkolenia:

  1. AKTUALNE  ZMIANY W  PRZEPISACH  PODATKOWYCH: WPROWADZONE I PLANOWANE.
  2. PRAWIDŁOWA TREŚĆ I ZAKRES UCHWAŁ PODATKOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM ORZECZNICTWA RIO.
  3. ZASADY UCHWALANIA I OBOWIĄZYWANIA UCHWAŁ PODATKOWYCH.

Więcej Komentarze 22.08.2018