AKTUALNOŚCI

AKTUALIZACJA WYSOKOŚCI DOTACJI OŚWIATOWYCH

Informujemy, że na mocy art. 78c ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego, posiadające na swoim terenie prywatne jednostki oświatowe, są obowiązane do dokonania aktualizacji podstawowych kwot dotacji oświatowych na 2017 rok dla tych jednostek. Powinno to nastąpić w październiku br.

Więcej Komentarze 31.08.2017

 

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - OBOWIAZUJĄCA OD 1 CZERWCA 2017 R.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), które wprowadziły obszerną nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wielu ustaw materialnego prawa administracyjnego.

Więcej Komentarze 20.07.2017

 

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW - ZMIANA

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2017 roku - pod pozycją 19 - ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Więcej Komentarze 30.03.2017

 

NOWE SPRAWOZDANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE

Informujemy, że z dniem 20 stycznia 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Dz. U. 2017 r., poz. 120).

Więcej Komentarze 30.03.2017

ZASADNICZE ZMIANY OBLICZANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH - OBOWIĄZUJACE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

Począwszy od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o systemie oświaty w zakresie dotacji oświatowych dla prywatnych jednostek oświatowych. Wprowadza je ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010), zawierająca zasadnicze zmiany sposobu obliczania dotacji, dokonywanego przez samorządy, ale są też zmiany w wykorzystaniu dotacji przez dotowane jednostki oświatowe.

Więcej Komentarze 02.01.2017

POŻYTEK PUBLICZNY - NOWE WZORY OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ NA 2017 ROK

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2016 r., pod pozycją 1300 zostało opublikowane nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenie weszło w życie 3 września 2016 r. Wprowadza ono nowe wzory ofert i ramowych umów oraz wzory sprawozdań z wykonania pożytku publicznego, które mają zastosowanie do konkursów przeprowadzanych na 2017 rok i realizacji zadań pożytku publicznego wykonywanych począwszy od roku 2017. Rozliczenie zadań pożytku publicznego realizowanych w 2016 roku powinno nastąpić na starych drukach sprawozdań.

Więcej Komentarze 18.10.2016