AKTUALNOŚCI

FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH OD 1 STYCZNIA 2018 R.

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2017 r., pod pozycją 2203, opublikowano ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i wprowadza wiele istotnych zmian w zakresie subwencji oświatowej dla samorządów, dotacji oświatowych dla prywatnej oświaty, dotacji przedszkolnej, podręcznikowej i na pomoc materialną dla uczniów.

Więcej Komentarze 06.12.2017

 

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - OBOWIAZUJĄCA OD 1 CZERWCA 2017 R.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 935), które wprowadziły obszerną nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wielu ustaw materialnego prawa administracyjnego.

Więcej Komentarze 20.07.2017

 

SELEKTYWNE ZBIERANIE ODPADÓW - ZMIANA

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2017 roku - pod pozycją 19 - ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Więcej Komentarze 30.03.2017