AKTUALNOŚCI

Portal "wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia:

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I ZA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE

Zakres szkolenia:

  1. OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - W RAMACH GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI;
  2. OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I GMIN W ZAKRESIE POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH I ODPADÓW POZA SYSTEMEM - OPŁATY Z TYCH TYTUŁÓW;
  3. UDZIELANIE ULG W POWYŻSZYCH OPŁATACH.

Więcej Komentarze 04.06.2018

 

Portal "wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia:

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDOWYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

Zakres szkolenia:

  1. RODZAJE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH, PODLEGAJĄCYCH EGZEKUCJI SPOSOBY ICH POWSTAWANIA;
  2. OBOWIĄZKOWE I FAKULTATYWNE CZYNNOŚCI ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH (WIERZYCIELI), WYKONYWANE  PRZED WSZCZĘCIEM EGZEKUCJI;
  3. DZIAŁANIA ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH ZMIERZAJĄCE DO WSZCZĘCIA DOKONANIA EGZEKUCJI;
  4. CZYNNOŚCI ORGANÓW WYKONYWANE W TRAKCIE TRWANIA EGZEKUCJI - W RAZIE ZMIANY LUB WYGAŚNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA.

Więcej Więcej Komentarze 04.06.2018

 

Portal "wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia:

REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU
"DOBRY START" (300+)
- WYKONYWANA PRZEZ GMINY I POWIATY

Zakres szkolenia:

 

Przedstawienie zasad udzielania, procedury i samorządowych organów wyznaczonych do przyznania i wypłaty świadczeń w ramach nowego, rządowego programu pn. "Dobry start", (zwanego 300+) dla uczniów szkół i wychowanków placówek - wprowadzonego z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z dnia 1.06.2018 r., poz. 1061).

Więcej Więcej Komentarze 04.06.2018