AKTUALNOŚCI

 

DOTOWANIE PRYWATNYCH PODMIOTÓW OŚWIATOWYCH
- ZMIANY OD 2019 ROKU

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. pod pozycją 2245 opublikowano ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zawiera ona zapowiadaną reformę szkolnictwa zawodowego, wprowadzaną 1 września 2019 roku, ale również wiele zmian w zakresie dotowania nie-samorządowych, publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych - od 1 stycznia 2019 r.

Więcej Komentarze 03.12.2018

"Wiedza samorządu" zaprasza na szkolenie:

Temat szkolenia:

DOTACJE OŚWIATOWE NA 2019 ROK -
- NAJNOWSZE ZMIANY, OBLICZANIE WYSOKOŚCI I ZASADY WYKORZYSTANIA DOTACJI

Zakres szkolenia:

  1. ZMIANY W ORGANIZACJI PRYWATNYCH PODMIOTÓW OŚWIATOWYCH -
    OBOWIĄZUJĄCE OD 2019 ROKU.

  2. SPOSBY  OBLICZANIA  WYSOKOŚCI DOTACJI NA POSZCZEGÓLNYCH UCZNIÓW -
    W 2019 ROKU, UWZGLĘDNIENIEM ZMIANY USTAWY Z DNIA 22.11.2018 R.

  3. ZASADY PRAWIDŁOWEGO WYKORZYSTANIA DOTACJI OŚWIATOWYCH -
    ZMIANY I ORZECZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH.

  4. OBLICZANIE WYSOKOŚCI I ZAKRES WYDATKÓW KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO - ROZLICZANYCH Z DOTACJI OŚWIATOWYCH, OD 2019 ROKU.

Więcej Komentarze 03.12.2018

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ROLNIKOM W 2019 ROKU
- ISTOTNE ZMIANY

Informujemy, że ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2247) wprowadziła kilka istotnych zmian w zasadach i procedurze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym - z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Więcej Komentarze 19.12.2018

POŻYTEK PUBLICZNY - WAŻNE ZMIANY NA 2019 ROK

Informujemy, że ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1813) wprowadziła istotne zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej Komentarze 16.10.2018

ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELI OD 1 WRZEŚNIA 2018 R. ORAZ INNE ZMIANY W FINANSOWANIU PRYWATNEJ OŚWIATY

Informujemy, że zmiana wprowadzona przez ustawę o finansowaniu zadań oświatowych do ustawy z dnia 26 stycznia 1982  r. Karta Nauczyciela (KN), polegająca na dodaniu  art. 10a z dniem 1 września 2018 r. będzie jednak mieć miejsce - ustawodawca nie wycofał się z tej nowelizacji. Polega ona na obowiązku zatrudniania wszystkich nauczycieli, bez względu na wymiar czasu pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach oświatowych - prowadzonych przez osoby prawne inne niż samorząd terytorialny i osoby fizyczne - na podstawie umowy o pracę.

Więcej Komentarze 06.08.2018